Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze (ZMIANA TERMINU!)

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia sobota lut 12, 2022 w kategorii Ogłoszenia

Szanowne Siostry i Bracia,

Zarząd KBS Gdynia informuje o zmianie terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Zebranie odbędzie się dnia 26.02.2022 (sobota), o godzinie 12:30 – pierwszy termin, 12:45 – drugi termin.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie Porządku Obrad (możliwość uczestnictwa zdalnego)

 2. Wybór sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków (możliwość uczestnictwa zdalnego)

 3. Sprawozdanie Zarządu (możliwość uczestnictwa zdalnego)

 4. Sprawozdanie Skarbnika (możliwość uczestnictwa zdalnego)

 5. Sprawozdanie Strzelmistrza (możliwość uczestnictwa zdalnego)

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (możliwość uczestnictwa zdalnego)

 7. Sprawozdanie Sądu Honorowego (możliwość uczestnictwa zdalnego)

 8. Dyskusja nad sprawozdaniami (możliwość uczestnictwa zdalnego)

 9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu (możliwość uczestnictwa zdalnego)

 10. Wybór Prezesa

 11. Wybór Członków Zarządu

 12. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej

 13. Wybór Członków Sądu Honorowego

 14. Wolne wnioski – głosowanie (możliwość uczestnictwa zdalnego)

 15. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni