Zarząd

giecewicz Prezes Andrzej Giecewicz
DSC01847 Wiceprezes Łukasz Śliwiński
SZYMROSZCZYK Wiceprezes Erhard Szymroszczyk
zastępca sekret Sekretarz Aleksandra Prochna Śmiejkowska
 WaldekSmiejkowski Z-ca Sekretarza Waldemar Śmiejkowski
Polniak Skarbnik Tadeusz Polniak
Lik A Strzelmistrz Andrzej Lik

 

 

 


kitowski Kronikarz Henryk Kitowski