Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KBS Gdynia

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia czwartek cze 28, 2018 w kategorii Ogłoszenia

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni

zwołuje na dzień 12 września 2018 roku na godz 18.oo nadzwyczajne walne Zebranie Członków KBS Gdynia.

Miejsce Zebrania – Parkur Strzelecki ul. Wolności 22 B

Pierwszy termin godz 18.oo , drugi 18.15.

Porządek obrad.

  1. otwarcie zebrania.
  2. wybór prezydium
  3. wybór komisji skrutacyjnej i komisji wniosków
  4. dyskusja na temat: Strategie działania Bractwa na 2018/2019 rok
  5. zgłaszanie wniosków
  6. głosowanie nad wnioskami
  7. wybory uzupełniające do Zarządu
  8. zakończenie zebrania