Mistrzowie

2004 giecewicz Andrzej Giecewicz
2005 Patryk_Sienkiewicz Patryk Sienkiewicz
2006 giecewicz Andrzej Giecewicz
2007 BozenaStankiewicz Bożena Stankiewicz
2008 giecewicz Andrzej Giecewicz – Mistrz Okręgu Pomorskiego
2009 giecewicz Andrzej Giecewicz – Mistrz Okręgu Pomorskiego, Vice Mistrz Zjednoczenia
2010 giecewicz Andrzej Giecewicz – Vice Mistrz Okręgu Pomorskiego
2011 giecewicz Andrzej Giecewicz
2012  król 2016 rok  Wiesław Andrzejewski
2013  Myszko t  Tomasz Myszko
2014   Myszko t  Tomasz Myszko
2015   V__660D  Andrzej Giecewicz
2016 Myszko t Tomasz Myszko
2017 król 2016 rok Andrzejewski Wiesław
2018 V__660D Andrzej Giecewicz
2019 V__660D Andrzej Giecewicz
2020 Łukasz Śliwiński
2021 Łukasz Śliwiński
2022 Łukasz Śliwiński