Członkowie KBS Gdynia

zbiorowe

Członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni

(stan na 30.06.2019 r)

 1. Andrzejewski Wiesław
 2. Banaszak Witold
 3. Giecewicz Andrzej
 4. Giecewicz Bożena
 5. Gregor Zofia
 6. Gryczon Marek
 7. Jankowski Grzegorz
 8. Jurczyk Ryszard
 9. Lik Andrzej
 10. Myszko Tomasz
 11. Niwińska Stucka Maria
 12. Pieńkowski Tomasz
 13. Polniak Tadeusz
 14. Polniak Bartosz
 15. Prochna Aleksandra
 16. Stankiewicz Bożena
 17. Stucki Michał
 18. Stucki Tadeusz
 19. Stucka Hanna
 20. Stuczewski Michał
 21. Szymroszczyk Erhard
 22. Śmiejkowski Waldemar
 23. Śliwiński Łukasz
 24. Śliwińska Paula
 25. Widak Michał
 26. Witkowski Jarosław

       Członkowie Honorowi

 1. Szczurek Wojciech
 2. Kandyba Krystyna
 3. Kobyliński Zdzisław
 4. Kitowski Henryk
 5. Kosma Jarosław
 6. Zimakowski Marek
 7. Kozdra Tadeusz
 8. Mirosław Chmieliński

       Członkowie Wspierający

 1. Michał Skurzyński
 2. Olszewski Mieczysław
 3. Szapert Wiesław
 4. Wojteczko Marek
 5. Rose Piotr

Sekcja Młodzieżowa KBS przy II LO w Gdynia