Walne Sprawozdawcze – Wyborcze Zebranie Członków

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia poniedziałek sty 14, 2019 w kategorii Ogłoszenia

Zarząd KBS Gdynia zwołuje na dzień 20 lutego 2019 roku na godz 17.oo Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków KBS Gdynia.

Drugi termin 20,02,2019 r godz 17.30

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie Porządku Obrad.

2. Wybór Komisji Skrótacyjno – Wyborczej.

3. Sprawozdanie Zarządu.

4. Sprawozdanie Strzelmistrza.

5. Sprawozdanie Skarbnika.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

8. Dyskusja.

9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.

10. Wybór Prezesa.

11. Wybór Członków Zarządu.

12. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.

13. Wybór Członków Sądu Honorowego.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad.