Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KBS Gdynia

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia wtorek maj 10, 2022 w kategorii Ogłoszenia

Szanowne Siostry i Bracia,

Zarząd KBS Gdynia informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które planowane jest na dzień 08.06.2022 (środa) o godzinie 18:00 – pierwszy termin, 18:15 – drugi termin.

Porządek Obrad:

  1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie Porządku Obrad
  2. Wybór sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków
  3. Omówienie spraw bieżących
  4. Głosowanie nad Uchwałą o wykluczeniu z listy Członków osób zalegających z opłacaniem składek
  5. Wolne wnioski
  6. Zakończenie zebrania

Z poważaniem,
Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni