Walne Zebranie Członków KBS Gdynia – 01.03.2023

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia niedziela sty 29, 2023 w kategorii Ogłoszenia

Szanowne Siostry i Bracia,

Zarząd KBS Gdynia informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które planowane jest na dzień 01.03.2023 (środa) o godzinie 18:00 – pierwszy termin, 18:15 – drugi termin, na parkurze strzeleckim.

Porządek Obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie Porządku Obrad,
 2. Wybór Sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
 3. Sprawozdanie Zarządu,
 4. Sprawozdanie Strzelmistrza,
 5. Sprawozdanie Skarbnika,
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 7. Sprawozdanie Sądu Honorowego,
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu,
 10. Wolne wnioski,
 11. Podsumowanie I Grand Prix KBS Gdynia,
 12. Zakończenie Zebrania.

Z poważaniem,
Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni