PLAN DYŻURÓW NA STRZELNICY

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia poniedziałek sty 14, 2019 w kategorii Ogłoszenia

16 stycznia 2019 (środa) – 15:00-17:00 Łukasz Śliwiński

23 stycznia 2019 (środa) – 15:00-17:00 Tomasz Myszko

30 stycznia 2019 (środa) – 15:00-17:00 Tadeusz Stucki

06 lutego 2019 (środa) – 15:00-17:00 Tadeusz Polniak

10 lutego 2019 (niedziela) – 11:00-14:00 Łukasz Śliwiński

13 lutego 2019 (środa) – 15:00-17:00 Andrzej Lik

20 lutego 2019 ( środa) – 15:00-17:00 Andrzej Giecewicz

23 lutego 2019 (sobota) – 11:00-14:00 Tomasz Myszko

27 lutego 2019 (środa) – 15:00-17:00 Tadeusz Stucki

06 marca 2019 (środa) – 15:00-17:00 Tadeusz Polniak

10 marca 2019 (niedziela) – 11:00-14:00 Łukasz Śliwiński

13 marca 2019 (środa) – 15:00-17:00 Andrzej Lik

20 marca 2019 (środa) – 15:00-17:00 Andrzej Giecewicz

23 marca 2019 (sobota) – 11:00-14:00 Tomasz Myszko

27 marca 2019 ( środa) – 15:00-17:00 Tadeusz Stucki

 

 

 

Walne Sprawozdawcze – Wyborcze Zebranie Członków

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia poniedziałek sty 14, 2019 w kategorii Ogłoszenia

Zarząd KBS Gdynia zwołuje na dzień 20 lutego 2019 roku na godz 17.oo Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków KBS Gdynia.

Drugi termin 20,02,2019 r godz 17.30

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie Porządku Obrad.

2. Wybór Komisji Skrótacyjno – Wyborczej.

3. Sprawozdanie Zarządu.

4. Sprawozdanie Strzelmistrza.

5. Sprawozdanie Skarbnika.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

8. Dyskusja.

9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.

10. Wybór Prezesa.

11. Wybór Członków Zarządu.

12. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.

13. Wybór Członków Sądu Honorowego.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KBS Gdynia

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia czwartek cze 28, 2018 w kategorii Ogłoszenia

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni

zwołuje na dzień 12 września 2018 roku na godz 18.oo nadzwyczajne walne Zebranie Członków KBS Gdynia.

Miejsce Zebrania – Parkur Strzelecki ul. Wolności 22 B

Pierwszy termin godz 18.oo , drugi 18.15.

Porządek obrad.

  1. otwarcie zebrania.
  2. wybór prezydium
  3. wybór komisji skrutacyjnej i komisji wniosków
  4. dyskusja na temat: Strategie działania Bractwa na 2018/2019 rok
  5. zgłaszanie wniosków
  6. głosowanie nad wnioskami
  7. wybory uzupełniające do Zarządu
  8. zakończenie zebrania