Zarząd

Prezes Andrzej Giecewicz
DSC01847 Wiceprezes Łukasz Śliwiński
Wiceprezes Tomasz Myszko
Sekretarz Michał Widak
Z-ca Sekretarza
Skarbnik Tadeusz Polniak
Lik A Strzelmistrz Andrzej Lik

Prezes Honorowy Erhard Szymroszczyk