Zarząd

giecewicz Prezes Andrzej Giecewicz
DSC01847 Wiceprezes Łukasz Śliwiński
SZYMROSZCZYK Wiceprezes Erhard Szymroszczyk
Sekretarz Michał Widak
Z-ca Sekretarza Janusz Kozłowski
Polniak Skarbnik Tadeusz Polniak
Lik A Strzelmistrz Andrzej Lik

kitowski Kronikarz Henryk Kitowski