Strzelnica przy II LO w Gdyni – informacje, komunikaty

Kierownik Strzelnicy – Andrzej Lik     –  600 073 414

————————————————————————————–

Treningi instruktorów Bractwa, dla młodzieży szkolnej – ŚRODY od 15.oo do 17.oo

harmonogram-strzelnicy-ii-lo

————————————————————————————–

Strzelnica- ogólne zasady

Zarządcą strzelnicy jest na podstawie umowy jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gdyni.

Bractwo jest Stowarzyszeniem, członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i posiada Licencję klubową uprawniającą do organizacji treningów i zawodów strzeleckich.

Bractwo ustala Kierownika Strzelnicy który określi regulamin i zasady korzystania z strzelnicy.

Parkur Strzelecki jest przeznaczony dla mieszkańców i młodzieży Miasta Gdyni jako miejsce do realizacji przez nich „pasji strzeleckich”.

Strzelnica jest dostępna dla mieszkańców i posiada profesjonalną obsługę.

Na strzelnicy dozwolone jest prowadzenie strzelań z wiatrówek do 17 J.

Terminy ogólnodostępnych treningów dla mieszkańców będą ustalone i opublikowane na stronach: Bractwa Kurkowego, II LO w Gdyni, Rady Dzielnicy Działki Leśne. 

Strzelnica jest siedzibą  KBS przy II LO w Gdyni.

Dotychczasowi użytkownicy ( nie zrzeszeni w klubach i organizacjach strzeleckich ) nadal korzystają z strzelnicy podczas dyżurów instruktorów strzelectwa. Terminy dyżurów są publikowane na stronie.

Klucze do strzelnicy otrzymują osoby uprawnione do prowadzenia strzelań

i które podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo na strzelnicy. 

Sposób korzystania z strzelnicy określa regulamin i harmonogram.

Zawody i turnieje strzeleckie dla młodzieży i mieszkańców mają pierwszeństwo przed treningami ( po uzgodnieniu z kierownikiem strzelnicy).