Hetmani

2004 giecewicz Andrzej Giecewicz
2005 giecewicz Andrzej Giecewicz
2006 giecewicz Andrzej Giecewicz
2007 giecewicz Andrzej Giecewicz
2008 Tomasz Myszko
2009 giecewicz Andrzej Giecewicz
2010 Andrzej Giecewicz ,  Tomasz Myszko
2011 Lik A Andrzej Lik
2012 Myszko t Tomasz Myszko