Walne Zebranie Członków KBS Gdynia – 06.03.2024

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia czwartek lut 8, 2024 w kategorii Ogłoszenia

Szanowne Siostry i Bracia,

Zarząd KBS Gdynia informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które planowane jest na dzień 06.03.2024 (środa) o godzinie 18:00 – pierwszy termin, 18:15 – drugi termin, na parkurze strzeleckim.

Porządek Obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie Porządku Obrad,
 2. Wybór Sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
 3. Sprawozdanie Zarządu,
 4. Sprawozdanie Strzelmistrza,
 5. Sprawozdanie Skarbnika,
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 7. Sprawozdanie Sądu Honorowego,
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu,
 10. Wolne wnioski,
 11. Podsumowanie II Grand Prix KBS Gdynia,
 12. Zakończenie Zebrania.

Z poważaniem,
Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni