Pożegnanie Andrzeja Stankiewicza

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia wtorek mar 30, 2021 w kategorii Ogłoszenia

Z żalem informujemy, że w dniu wczorajszym (29.03.2021) odszedł Brat Andrzej Stankiewicz, wieloletni członek zarządu oraz pierwszy Król reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni. 

Brat Andrzej na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Jego najbliższym pragniemy przekazać wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni we wtorek 06.04.2021 o godzinie 12:00. Msza w intencji zmarłego rozpocznie się o godzinie 11:00 w kościele Parafii Wojskowej MW RP w Gdyni-Oksywiu.

Ze względu na panujące obostrzenia osoby chcące uczestniczyć w pogrzebie prosimy o pojawienie się dopiero na cmentarzu i umożliwienie udziału w mszy świętej przede wszystkim rodzinie zmarłego.

Walne Zebranie Członków KBS Gdynia – 31.03.2021

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia wtorek mar 16, 2021 w kategorii Ogłoszenia

AKTUALIZACJA: Zebranie będzie się odbywać poprzez aplikację Google Meet. Aby uzyskać dostęp do spotkania należy napisać na adres kbsgdynia@gmail.com. Osoby nie mogące uczestniczyć w spotkaniu w tej formie są proszone o głosowanie w sposób podany niżej.

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni zawiadamia, iż tegoroczne Walne Zebranie Członków odbędzie się w środę, 31.03.2021 o godzinie 18:00. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną zebranie odbędzie się w formule zdalnej. Wszystkie materiały zostaną udostępnione z wyprzedzeniem. W celu uzyskania dostępu do udostępnionych plików należy kontaktować się mailowo pod adresem kbsgdynia@gmail.com, bądź telefonicznie pod nr 794275527.

Porządek Obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie Porządku Obrad.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Sprawozdanie Zarządu.
  4. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
  5. Sprawozdanie finansowe.
  6. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
  7. Wolne wnioski.

Ze względu na formę tegorocznego zebrania uchwały będą podejmowane zdalnie. Głosowanie możliwe jest mailowo kbsgdynia@gmail.com, bądź poprzez wysłanie sms na nr 794275527.