Roczne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Bractwa 14 marca 2018 r godz 18oo

Opublikowane przez andrzej.giecewicz dnia poniedziałek lut 12, 2018 w kategorii Ogłoszenia

Zarząd KBS w Gdyni zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok na dzień 14 marca 2017 r godz 18.oo W II LO w Gdyni

W przypadku braku kworum drugi termin ustala się na godz 18.15

Porządek Zebrania

 1. otwarcie Zebrania
 2. wybór sekretarza zebrania i komisji skrutacyjnej i komisji wniosków
 3. sprawozdanie zarządu
 4. sprawozdanie strzelmistrza
 5. sprawozdanie skarbnika
 6. sprawozdanie sądu honorowego
 7. sprawozdanie komisji rewizyjnej
 8. dyskusja nad sprawozdaniami
 9. głosowanie nad udzieleniem absolutorum dla zarządu
 10. dyskusja
 11. sprawy wniesione i zgłaszanie wniosków
 12. głosowanie nad wnioskami
 13. zakończenie zebrania